kişnəmək

kişnəmək
f.
1. Kişnərti səsi çıxarmaq. Buralardan yüyür, tez ötüş barı; İlxının kişnəyir ayğır atları. A. S.. Kor at sahibinə yanaşıb qəmgin və titrək səslə ucadan kişnədi. M. Hüs.. // məc. At kimi səs çıxarmaq, qaqqıldamaq.
2. məc. Uğultu səsi çıxarmaq; uğuldamaq. Göy kişnəyir. – Qum təpəsi kimi yeridikcə qar; Buludlar kişnədi, göylər ağladı. S. V.. Siz yelkən açanda göylər kişnəyir; Günəş mayak olub sancılır suya. Ə. Cəm..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kişnəşmə — «Kişnəşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KISN — can refer to:* the ICAO code for Sloulin Field International Airport in Williston, North Dakota, USA * KISN (FM), an FM radio station licensed to Belgrade, Montana, USA * KISN (Portland), defunct AM and FM radio stations in Portland, Oregon, USA… …   Wikipedia

  • kişnəmə — «Kişnəmək»dən f. is. // Kişnəmək səsi. Nəbi boz atın kişnəməsinə ayılır. «Qaçaq Nəbi». Yavuqdan at kişnəməsi də eşidilir. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KISN (FM) — Infobox Radio station name = KISN city = Belgrade, Montana area = Bozeman, Montana branding = KISS 96.7 slogan = Today s Hottest Music airdate = frequency = 96.7 MHz format = Top 40 (CHR) erp = 18,500 watts haat = 248 meters (814 feet) class = C2 …   Wikipedia

  • kişnəşmək — qarş. Kişnəmək (eyni vaxtda bir çox at haqqında). Mələşmir sürülər, kişnəşmir atlar; Niyə pərişandır halların, dağlar! A. Ə.. Muğanda sayrışır bağlar bağatlar; Oynaşır ilxılar, kişnəşir atlar. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kişnək — bax kişnərti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kişnərti — is. 1. Atın çıxardığı səs; kişnəmə. Atın kişnərtisinə bir gəlin çölə çıxdı. Ə. Vəl.. <Sərvinaz> . . çöldəki hənirtini alan çal atın kişnərtisini eşidirdi. B. Bayramov. 2. məc. Uğultu, şiddətli səs. Kişnərti salmaq – uğuldamaq. Güclü külək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KISN — ICAO Airportcode f. Williston Sloulin Field International (North Dakota ; USA) see online …   Acronyms

  • KISN — ICAO Airportcode f. Williston Sloulin Field International ( North Dakota ; USA) see online …   Acronyms von A bis Z

  • Louie Louie — is an American rock n roll song written by Richard Berry in 1955. It has become a standard in pop and rock, with hundreds of versions recorded by different artists. The song is written in the style of a Jamaican ballad; and tells, in simple verse …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”